Select Page

25% xương toàn bộ cơ thể nằm ở bàn chân

25% xương toàn bộ cơ thể nằm ở bàn chân

Bàn chân nhìn từ bên ngoài rất đơn giản, kích thước nhỏ so với toàn cơ thể nhưng là một trong những bộ phận cấu tạo phức tạp nhất.

Hệ xương khớp bàn chân gồm

  • 26 xương,
  • 33 khớp và
  • một mạng lưới phức tạp với hơn 100 gân, cơ và dây chằng.

Cau tao Xuong ban chan

Bất cứ tổn thương nào trong hệ thống phức tạp này cũng có thể là nguyên nhân gây tổn thương bàn chân mà thường biểu hiện bằng đau bàn chân có thể phía trước, phía sau hay gót chân.

Source: www.trungtamxuongkhopdongyvietnam.com  – Footvitals.com

Share This