Select Page

Cá mập xuất hiện trên trái đất sớm hơn cả khủng long

Cá mập xuất hiện trên trái đất sớm hơn cả khủng long

Rất lâu trước khi khủng long bước đi trên mặt đất, cá mập đã xuất hiện ở vùng biển lớn của thế giới. Trong thực tế, cá mập có mặt trên Trái Đất rất sớm gần 200 triệu năm trước khi loài khủng long đầu tiên xuất hiện. Qua hàng triệu năm mà chúng vẫn trong tồn tại, cá mập đã không tiến hóa nhiều, và những con cá mập ngày nay gần giống với cá mập từ thời kì trước khi khủng long xuất hiện.

Source: SharkSavers.org

Share This