Select Page

Category: Động vật

Vì sao con la không đẻ con?

Con la được tạo thành do lai tạo giữa lừa đực và ngựa cái. Con La là một giống rất giá trị, do kết...

Loading