Select Page

Chuồn chuồn đực là những tên cưỡng bức giao phối

Chuồn chuồn đực là những tên cưỡng bức giao phối

Hầu hết các loài động vật đều trải qua một vài kiểu tán tỉnh thường xuyên trước khi chúng giao phối; chuồn chuồn lại không có nhiều thời gian – chúng cần đi tìm thức ăn. Vì vậy, chúng cưỡng bức giao phối với những con cái đầu tiên đi qua, thực sự là cưỡng bức.

Đầu tiên chuồn chuồn đực sẽ định vị chuồn chuồn cái qua kiểu bay để đảm bảo chính xác. Sau đó, nó tiếp cận từ phía sau, kẹp cánh tay của nó xung quanh cổ con cái – có khi còn cắn mạnh để khuất phục con cái – và nhanh chóng bắt đầu bơm tinh trùng đến đúng nơi.

Chuồn chuồn đực trữ tinh trùng ở một đoạn cuối của cơ thể, mặc dù cơ quan sinh sản của họ ở vị trí cao hơn. Vì thế, một khi đã ở đúng vị trí, con đực sẽ bắt đầu bơm tinh dịch. Tuy nhiên chúng không đứng yên trong khi thực hiện điều này.

Chuồn chuồn cái thường giao phối với nhiều con đực khác nhau, và trong những động vật tiến hóa lạ lùng nhất, chuồn chuồn đã phát triển ngạnh trên dương vật để phục vụ không có mục đích nào khác ngoài việc xúc tinh dịch của con đực trước ra khỏi chuồn chuồn cái.

Vượt qua tất cả các chướng ngại đó, cặp chuồn chuồn sẽ giao phối và tất cả những điều này xảy ra trong khi hai con chuồn chuồn vẫn đang bay. Và trong một số trường hợp, con đực sẽ tiếp tục bảo vệ con cái cho đến khi trứng được thụ tinh, ngăn cản không để con cái bị cưỡng hiếp bởi bất kỳ con đực nào khác để tăng cơ hội của làm cha của nó.

Nguồn: ListVerse.com

Share This