Select Page

Công an và Cảnh sát khác nhau như thế nào?

Công an và Cảnh sát khác nhau như thế nào?

“Công an” hay “Cảnh sát” là 2 cách gọi mà mọi người thường dùng để chỉ những người làm công tác đảm bảo an toàn xã hội, trật tự kỉ cương, lợi ích quốc gia…Như cảnh sát giao thông hay công an giao thông, cảnh sát hình sự hay công an hình sự…Thực ra “công an” và “cảnh sát” là 2 từ khác nhau và mang phạm vi nghĩa cũng không giống nhau.

Chúng ta gọi công an Việt Nam, thực chất tên chính thức của lực lượng này là Công An Nhân Dân là một tổ chức bán quân sự và cơ cấu thành một bộ phận trong chính phủ và do một bộ trưởng đứng đầu. Công an Nhân dân bao 2 lực lượng chính gồm An ninh Nhân Dân và Cảnh sát Nhân dân, vậy nên có thể nói “công an” mang nghĩa chung hơn còn “cảnh sát” chỉ là một bộ phận của công an.

cong an nhan dan

Hai lực lượng An ninh và Cảnh sát bao gồm nhiều chức vụ cương vị khác nhau trong mỗi lực lượng và ứng với mỗi chức vụ tương đương với nhiệm vụ và vai trò khác nhau trong xã hội. Nhưng chung quy lại, cả hai lực lượng vẫn hoạt động vì mục đích chung của Công An Nhân Dân.

nu-sinh-hoc-vien-an-ninh

An ninh bao gồm những người làm về mảng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và làm thất bại các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia của các thế lực trong và ngoài nước. Hoạt động tình báo, hoạt động và phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, thông tin. Tham gia thẩm định, quy hoạch kế hoạch dự án phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến an ninh quốc gia.

Ngoài ra, lực lượng này còn có nhiệm vụ thực hiện quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và người Việt định cư ở nước ngoài, quản lý và bảo vệ an ninh quốc gia ở biên giới cửa khẩu theo Quy định của Pháp luật. Đây được coi là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận an ninh quốc gia.

Cảnh sát là lực lượng chuyên về mảng bảo vệ trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội trong nước, phát hiện nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm và kiến nghị biện pháp khắc phục tham gia giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

canh-sat-giao-thong

Quản lý hộ khẩu, cấp giấy Chứng minh nhân dân, quản lý con dấu, quản lý về an ninh trật tự các nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ bảo vệ. Trật tự an toàn giao thông, các vấn đề vũ khí và chất nổ, phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn cũng là nhiệm vụ của lực lượng này và đương nhiên các nhiệm vụ đều theo pháp luật quy định.

Tóm lại Công an bao gồm An ninh và Cảnh sát, ta dựa vào tính chất công việc cũng như nhiệm vụ của hai lực lượng trên mà phân biệt để gọi tên cho chính xác từng lực lượng. Cả hai đều làm nòng cốt và xung kích trong bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của nhà nước Việt Nam.

Tham khảo: Wikipedia

Share This