Select Page

Điều gì xảy ra khi bỏ nho khô vào champagne.

Điều gì xảy ra khi bỏ nho khô vào champagne.

Các bạn hãy xem video sau để rõ hơn nhé

Ban đầu, các quả nho khô chìm xuống, nhưng sau đó số bong bóng trong chai sẽ bám quanh bề mặt của chúng, và nâng chúng trồi lên. Khi các quả nho khô chạm tới bề mặt rượu, các bong bóng sẽ vỡ ra, quả nho khô sẽ chìm xuống và nó sẽ lặp đi lặp lại như vậy.

Share This