Select Page

Máu chiếm khoảng 8% trọng lượng cơ thể

Máu chiếm khoảng 8% trọng lượng cơ thể

Các nhà khoa học Mỹ đã ước tính khối lượng máu trong cơ thể con người chiếm khoảng 8% trọng lượng tổng thể. Trong đó, người trưởng thành có trọng lượng từ 67,5 – 81kg sẽ chứa khoảng 4-6 lít máu. Còn một đứa trẻ bình thường có trọng lượng cơ thể khoảng 36kg sẽ có lượng máu bằng phân nửa so với người trưởng thành.

Source: Suckhoegiadinh.com.vn

Share This