Select Page

Tag: chó

Chó không thể ăn nho

Có rất nhiều tài liệu ghi nhận về độc tính của nho và nho khô đối với chó. Chất cụ thể gây nên tình trạng ngộ độc vẫn chưa được xác định rõ, tuy nhiên không nên cho chó ăn nho và cả nho khô vì chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây độc cho chó.

Loading