Select Page

Tổng chiều dài của tất cả các mạch máu trong cơ thể

Tổng chiều dài của tất cả các mạch máu trong cơ thể

Tổng chiều dài của tất cả các mạch máu trong cơ thể lên tới 96 ngàn km.

Để có thể ước lượng được chiều dài này lớn như thế nào, bạn có biết chiều dài đường xích đạo trái đất khoảng 40,000 km, nghĩa là tương đương hai lần rưỡi. Còn khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng là 300,000 km, nghĩa là khoảng 3 lần chiều dài các mạch máu.

Source: interestingthings.info

Mạch máu

Share This