Select Page

Voi có thể ngửi thấy nước từ cách xa 3 dặm.

Voi có thể ngửi thấy nước từ cách xa 3 dặm.
Vòi voi không chỉ dài, nó còn chứa các thụ thể khứu giác nhiều gấp năm lần so với con người. Và bây giờ nghiên cứu đã chỉ ra rằng những con voi châu Phi có khả năng đánh mùi giỏi nhất trong các động vật có vú – thậm chí đánh bại cả chó bao gồm cả chó săn nổi tiếng với khả năng đánh hơi của nó.

Con người được tìm thấy là loài có khả năng tệ nhất trong các loài nghiên cứu.

Cũng theo các nhà nghiên cứu, những con voi châu Phi có thể phát hiện nước cách hàng dặm và sử dụng khứu giác đó để phát hiện kẻ thù từ khoảng cách xa, để tìm kiếm thức ăn hay bạn tình.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Genome Research, xem xét các thụ thể khứu giác (OR) trong 13 loài động vật có vú bao gồm ngựa, thỏ, lợn guinea, bò, loài gặm nhấm và loài tinh tinh. Họ tìm thấy voi châu Phi có số lượng các gen OR lớn nhất từng nghiên cứu.

African elephant

Để đặc trưng cho khả năng khứu giác của các loài động vật có vú khác nhau, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra trình tự bộ gen của 13 loài có vú và xác định tổng cộng hơn 10.000 gen OR.

Tập hợp các gen OR được tìm thấy trong bất kỳ một loài nhất định nào là rất đặc trưng – chỉ có ba gen OR giống nhau và được bảo tồn qua quá trình tiến hóa trong số tất cả 13 loài động vật có vú. Tuy nhiên, những con voi châu Phi có những tập hợp khứu giác nhiều nhất với gần 2.000 gen.

Tiến sĩ Yoshihito Niimura của Đại học Y Nha khoa Tokyo cho biết: “Các chức năng cụ thể của các gen này chưa được biết rõ, nhưng chúng quan trọng đối với cuộc sống của voi châu Phi. ‘Rõ ràng, mũi của một con voi không chỉ dài mà còn vượt trội.’

Ngược lại, con người cùng với họ linh trưởng của chúng ta, có số lượng rất ít gen OR so với tất cả các loài khác được nghiên cứu, có thể bởi vì chúng ta ít dựa vào mùi hơn khi tầm nhìn của chúng ta được cải thiện.

Các tác giả đã lần theo lịch sử tiến hóa của gen OR bằng cách sử dụng một công cụ điện toán mới để suy ra gen tổ tiên, và sau đó kiểm tra sự trùng lặp hoặc mất mát của chúng trên mỗi loài.

Một số dòng gen OR đã mở rộng đáng kể trên từng loài nhất định, chẳng hạn như một gen tổ tiên đã nhân rộng ở voi. Điều này tạo ra 84 gen riêng biệt – con người và các loài linh trưởng khác chỉ có một bản sao – trong khi các dòng khác của gen OR đã bị mất hoàn toàn.

Khả năng khứu giác đặc trưng của mỗi loài, kết quả từ hàng trăm sự nhân đôi và xóa bỏ các gen trong quá trình tiến hóa, đã nêu bật những cơ sở phân tử cho sự khác biệt về khứu giác các loài.

Tiến sĩ Niimura cho biết: “So sánh các tập hợp của gen OR giữa các động vật có vú cho ta biết sự tương đồng và khác biệt về nhận thức khứu giác, làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của chúng ta về khứu giác ở người.”

Nguồn DailyMail

Share This