Select Page

Xương nhỏ nhất trong cơ thể người nằm trong tai giữa. Xương bàn đạp chỉ dài có 2.8mm.

Xương nhỏ nhất trong cơ thể người nằm trong tai giữa. Xương bàn đạp chỉ dài có 2.8mm.

Xương bàn đạp là một trong 3 xương nhỏ nhất trong tai người, hình dáng giống bàn đạp yên ngựa, nằm ở trong tai giữa, phía sau màng nhĩ, liên kết trên một cái màng nhĩ nhỏ nhất, chịu trách nhiệm truyền âm thanh vào tai trong. Xương bàn đạp chỉ dài có 2,6-3,4mm, nặng chỉ khoảng 2- 4,3g, là xương nhỏ nhất trong cơ thể.

xuong ban dap

Stapes_human_ear

Nguồn: Wikipedia

Share This